Dospívání a dospělost

Noční můra každého rodiče… V dospívání akceleruje rozvoj osobnosti a může dojít k řadě komplikací a osobních nebo vztahových krizí. Přestože budete naštvaní, bezradní a vyčerpaní, svůj otcovský projekt neodepisujte. Naopak, zůstaňte otevření a připravení ukázat svým dětem, že se o vás nebo do vás mohou opřít, když se z nich naplno stávají samostatné a originální osobnosti.

V dospívání se zhodnocuje vaše rodičovská investice. Už od raného věku dítěte se snažte odměňovat dobré chování, a jak je to jen možné, ignorovat chování špatné. Nebo na něj alespoň nereagovat přehnaným způsobem. Tak se vaše dítě brzy naučí chápat, že nemusí jít do krajnosti, aby si získalo vaši pozornost. Za tento přístup budete v období puberty neskonale vděční.

Jak zvládnout disciplínu?

Mnoho lidí stále spojuje disciplínu s tátou – jako by stanovit jasné hranice a dbát na jejich dodržování mohli pouze muži. To samozřejmě není pravda a přístup „počkej, až přijde táta domů“ je naštěstí ve většině moderních rodin dávno minulostí.Staromódní autoritativní modely však nejdou nahradit „bezhraniční“ výchovou. I nadále určujte pravidla a hranice. Zvlášť si dávejte záležet na tom, abyste je sami dodržovali. Jinak dosáhnete pouze toho, že vaše autorita bude dospívajícímu dítěti pro smích.

Pokud nemáte „od přírody“ velmi klidné dítě (a takových moc není), nikdy se nevyhnete všem problémům s chováním – vlastně bylo by divné, kdyby vaše děti neměly nikdy záchvat vzteku a zuřivosti, kdyby se nesnažily vydobýt si svůj prostor vůči vám nebo svým vrstevníkům. Právě v pubertě je důležitá komunikace o pravidlech a důsledcích, které při jejich porušení nastanou. V rámci sankcí se zaměřte na odejmutí nějakých požitků nebo privilegií. Je ovšem nezbytné vždy jasně definovat, co chcete, aby děti dělaly (nebo nedělaly), a co nastane, jestliže se zachovají jinak. Pravidla musí být jasná, srozumitelná a odsouhlasená vzájemnou dohodou.

Pokuste se vyhnout stanovení příliš mnoha pravidel a přehnaného důrazu na takové maličkosti, jako co si mají obléknout nebo jak často si mají uklízet svůj pokoj. Vaše děti (které už přestávají být dětmi…) potřebují rozvíjet samostatnost. Čím budou starší a nezávislejší, tím více budete muset přistupovat k rodičovství jako k týmové hře. Berte sám sebe jako kouče, který se snaží dostat ze svých hráčů to nejlepší – dosáhnete mnohem lepších výsledků.

Rizika v dospívání

Internet

Internet otevírá svět zábavy, příležitostí a znalostí. Zároveň má svou odvrácenou stranu a v dnešní době je nezbytně nutné, aby se děti naučily, jak v online světě fungovat efektivně a bez rizika. Poučte děti o rizicích, která internet do života přináší, od závislosti na sociálních sítích přes kyberšikanu a ochranu soukromí až po fake news.

Pokud je vám tento svět cizí, pokuste se do něj proniknout. Pro dnešní děti není těžké internet ovládat po praktické stránce. Možná budou v tomto oboru daleko před vámi…

V případě, že vaše dítě zažije na internetu nějakou nepříjemnou zkušenost, neváhejte se obrátit na specializované poradny, které se bezpečností na internetu zabývají, např. www.bezpecnyinternet.cz.

Alkohol a kouření

Možná si sami rádi dáte doma lahvinku nebo zapálíte na balkóně. Alkohol a cigarety jsou legálními a snadno dostupnými drogami, které naše společnost toleruje. Zároveň však platí za největší zabijáky.

Váš přístup k pití a kouření se nezbytně odrazí také na tom, jaký přístup budou mít k pití a kouření vaše děti. Ze všeho nejvíce se tedy snažte být pro dítě vzorem. Ukažte mu, že příjemné pocity si lze obstarat i bez drog, třeba při sportu.

Experimentování je součástí dospívání, je tedy vysoce pravděpodobné, že se vaše dítě s alkoholem a cigaretami dostane do kontaktu už na základní škole. Mluvte o pití a kouření s dětmi otevřeně a pomozte jim vyrovnat se s tlakem ze strany vrstevníků, třeba i tak, že se sami seznámíte s přáteli vašeho dítěte i jejich rodiči.

Ilegální drogy

Oproti alkoholu a tabáku není spotřeba nelegálních drog příliš vysoká. Mohou za to určitě rozsáhlé preventivní programy na školách, ale také nízká dostupnost a zákony. Přesto se připravte na to, že se vaše dítě s drogami téměř jistě setká.

Je důležité, abyste se vybavili kvalitními informacemi o podstatě a účincích jednotlivých drog. Například důsledky užívání marihuany a pervitinu jsou různé, ačkoliv se v obou případech jedná o látky postavené mimo zákon.

Klíčová je prevence. Zajistěte, aby vaše děti věděly, co jsou drogy zač a proč je mnohem lepší se jim obloukem vyhnout. V případě, že vaše dítě s drogami učiní nějakou zkušenost, vyvarujte se příliš restriktivní reakce – mohli byste svého potomka utvrdit v jeho jednání.

Sex

Hovořit s dětmi o sexu je důležitou součástí rodičovství – a na rozdíl od toho, o čem jsou někteří lidé přesvědčeni, existují důkazy, že raná a dobře podaná sexuální výchova dokonce oddaluje přímou sexuální aktivitu.

Ačkoliv je sex běžnou a krásnou součástí života (tím byste měli každé povídání začít), přináší s sebou také rizika. Zdůrazněte dětem, že (nejen) první sex by měli mít s člověkem, ke kterému cítí lásku, a až ve chvíli, kdy se na něj budou cítit připraveni. Nechtěný sex na základě tlaku ze strany vrstevníků může nadlouho poznamenat sexualitu.

V každém případě zajistěte, aby bylo vaše dítě poučeno o rizicích. Především se jedná o nechtěné těhotenství a přenosné pohlavní choroby (HIV/AIDS, chlamydie, kapavka, syfilis). Vaše dítě musí vědět, jak se před těmito riziky ochránit, i když se ještě na intimní styk nechystá.

Vyvarujte se metody jednoho „vážného rozhovoru“. O sexu s dětmi mluvte průběžně, pochopitelně už mnohem dřív než v pubertě. Čím dříve a s větší lehkostí začnete, tím lépe se vám pak bude navazovat se složitějšími a závažnějšími tématy. Ujistěte se, že dítě k vám v tomto směru cítí důvěru.

Buďte připraveni mluvit o svých vlastních zkušenostech a podělit se o to, jak jste se cítil vy sám v jejich věku. Hovořte o anatomii i o citech. Pokuste se jim sdělit, že fascinace sexem je přirozená, ale pornografie pro ni není dobrým ventilem, protože odvádí od vztahů, kam patří. Se syny i dcerami mluvte o respektu a úctě k partnerovi/partnerce a hranicích intimity.

Šikana

Šikana je opakované a úmyslné ubližování. Je založena na nerovnováze sil. Šikana může být tělesná i verbální a zahrnovat nejen bití, ale také pomlouvání, okrádání, nadávky, ponižování nebo vyloučení ze skupiny. V současné době je také velmi rozšířená tzv. kyberšikana, která se odehrává přes mobilní telefony, e-maily nebo sociální sítě.

Všímejte si varovných signálů. Vaše dítě může vykazovat známky stresu, např. být náladové, tiché nebo plakat, může samo šikanovat mladšího sourozence nebo kamaráda, vymlouvat se, aby nemuselo do školy (např. ho bolí břicho nebo hlava), vypadat neklidně poté, co použilo internet nebo mobil, mít víc modřin a škrábanců než obvykle nebo špatně spát a v noci se pomočovat.

Pokud zjistíte, že se vaše dítě stalo obětí šikany, nepanikařte. Vaším úkolem je naslouchat, uklidňovat a ujišťovat, že situace se dá řešit.

Pro dítě není snadné mluvit o tom, že bylo šikanováno, takže je důležité pokusit se zjistit, jak se cítí a co, kdy a kde se stalo. A spíš než shromažďovat důkazy ho povzbudit, aby se otevřelo.
Zjistěte, co si dítě přeje, aby se stalo. Pomozte mu identifikovat možnosti, které má, a dohodněte se s ním na postupu, včetně informování odpovědných dospělých lidí. Nedovolte, aby si myslelo, že to, co se stalo, je jeho chyba.

Může se stát, že zjistíte, že vaše dítě naopak šikanovalo jiné. To může být stejně hrozné jako zjistit, že se samo stalo obětí šikany. I tehdy buďte citliví, protože ti, kteří šikanují, často trpí stejnou nejistotou jako oběti. Podstatné je, aby si ponižování neodnesli jako návyk do života.

Dospělost

Když se děti osamostatní a vy nad jejich životem ztratíte poslední zbytky kontroly, může vás napadnout, že vaše otcovská role skončila. Ale otcovství je projekt na celý život.

Vaše děti vás budou pořád potřebovat. Snažte se, abyste byli tím prvním, komu zavolají, pokud budou potřebovat dodat odvahu ke zdolání životní krize nebo pracovní výzvy. Nedopusťte, aby váš vztah vybledl se vzpomínkou na maturitní ples nebo předávání vysokoškolských diplomů.

Máte pocit, že na vás děti zanevřely? Že za vámi dost často nejezdí a nevolají? Iniciativa by měla jít hlavně z vaší strany. Vztah rodiče a dítěte se s dospělostí nemění. Vaše děti vás znovu budou potřebovat, když se z nich samotných stanou rodiče. Můžete jim přispět informacemi a zkušeností a zároveň jim nechte prostor, aby rodičovství objevovali po svém. Dodejte jim odvahu a poskytněte veškerou podporu, včetně aktivní péče o vnoučata.

Tátaweb běží pod taktovkou:

Ligy otevřených mužů (LOM)

www.ilom.cz

info@ilom.cz

Chci dostávat pravidelné novinky od LOMu:

ODBĚR NOVINEK