Když být tátou není lehký

Děti se zvláštními potřebami

Pokud je v rodině handicapované dítě, tátové se často stáhnou do sebe a rezignují. Přitom právě v takové situaci jsou aktivní rodiče potřeba více než kdy jindy, protože dítě bude v životě čelit mnohem více problémům než jeho vrstevníci.

Může se stát, že se přes všechnu odbornou pomoc budete v některé chvíli cítit osamocen. Jednak proto, že je vaše situace poměrně neobvyklá a lišíte se od ostatních rodin, ale také proto, že mnohé z institucí poskytujících péči s otci nepočítají.

Všichni rodiče potřebují čas a pomoc, aby se s diagnózou i prognózou vyrovnali. Zpravidla jsou to otcové, koho nová situace zasáhne a kdo se nedostane přes prvotní šok a popření reality.

Jak se chránit před izolací

Neponořte se do práce – nebo naopak do toho, že převezmete veškerou praktickou péči o své dítě. Je důležité, abyste si vy i matka dítěte zachovali rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a abyste našli čas na péči o vlastní zdraví a pohodu. Mluvte s partnerkou o tom, co se děje – i když můžete cítit, že je lepší o svých prožitcích nekomunikovat nebo se tvářit jako ten „silný“. Nebojte se požádat o pomoc přátele nebo další členy rodiny a využívat rodičovské a jiné svépomocné skupiny.

Dobrým tátou i po rozvodu

Dnes je naprosto běžné, že se lidé rozcházejí a rozvádějí. V ČR se rozvádí zhruba polovina všech manželství a zhruba v 56 % rozvodů se jedná o páry s nezletilými dětmi.

Ať už máte k rozchodu jakékoliv důvody, nepodceňujte jeho pravděpodobný dopad. Je to těžké období jak pro oba partnery, tak pro děti. Často s ním souvisí vážné psychické a zdravotní problémy.

Žijete-li většinu času odděleně od svých potomků, hrozí vám největší riziko. Rozvedení otcové, kteří nebydlí s dětmi, vykazují vyšší úroveň „stresu ze selhání v rodičovské roli“ (pocit, že jste jako otec neúspěšný). Je to i jeden z významných faktorů vzniku deprese a zvýšené konzumace alkoholu u mužů.

Jako rozvedený otec máte zodpovědnost za své zdraví – kvůli sobě a kvůli svým dětem. Zdravá strava, cvičení, dostatek spánku a rozumný přístup k drogám všeho druhu vám pomohou, abyste zůstal nad věcí. A když se cítíte skutečně mizerně, mluvte s příbuznými, přáteli nebo s psychologem.

Spolupráce s matkou

Některé rozvádějící se páry se zvládnou rozvést ve slušnosti a nastavit si korektní komunikaci a spolupráci, ale mnohé ne. Ať už si s matkou vašeho dítěte o sobě navzájem myslíte cokoliv, je důležité, abyste zájmy dítěte postavili na první místo a vyvinuli co možná nejlepší „týmový“ přístup.

V mnohém se úspěšná spolupráce rodičů po rozvodu neliší od úspěšné spolupráce ve vztahu. Jedná se o tyto vztahové kompetence:

  • respektovat význam a roli druhého rodiče
  • plnit sliby a držet dohody
  • dohodnout se na společných hodnotách a rodičovských zásadách

V zájmu dítěte spolu s jeho matkou najděte takový způsob komunikace, který neumocní negativní dopady rozvodu na dítě, ať už jde o jeho psychiku, fyzické zdraví, vzdělání, nebo vztahy s ostatními členy rodiny. Nikdy nevyužívejte dítě jako prostředníka a nepodněcujte ho proti matce. Jen byste posilovali jeho vnitřní konflikt a prohlubovali jeho trauma.

Jak zůstat v kontaktu

I když dnes existuje více forem uspořádání péče o děti (společná péče, výlučná péče jednoho rodiče, střídavá výchova), děti většinou žijí s matkou.

Patříte-li mezi otce, kteří nežijí se svými dětmi, pravděpodobně se budete občas cítit osamělý a smutný. Možná se také budete zlobit, že se můžete s dětmi vídat méně, než byste chtěl. Samozřejmě můžete usilovat o změnu formy péče o děti. Ale také se můžete soustředit na čas, který s dětmi trávíte. Nebo na chvíle, kdy zavoláte a popřejete dobrou noc, řeknete vtip nebo to, že je máte rád.

Jak být dobrým nevlastním tátou

Být dobrým nevlastním tátou může být pořádná výzva. Pro děti totiž může být váš příchod velmi tvrdý. Můžou na vás žárlit. Můžou také trpět pocitem viny, že se jejich biologičtí rodiče rozešli. Mnoho dětí se drží naděje, že se jejich rozvedení rodiče zase dají dohromady, takže příchod nového muže v otcovské roli pro ně může znamenat konec jejich snů.

Chcete-li se do nové rodiny dobře integrovat, dodržujte několik zásad:

  • Jděte na to pomalu. Dopřejte sobě i dětem partnerky čas, abyste se poznali.
  • Nesnažte se dětem nahradit biologického tátu, ať už se styk dětí s jejich otcem odehrává jakkoliv.
  • Soustřeďte se na svůj vztah s matkou dětí. Je důležité, abyste se shodli nejen jako partneři, ale i jako rodiče. Podle toho vás i její děti budou vnímat.
  • Buďte důsledný. Domácí pravidla jsou důležitá a je podstatné, aby platila pro všechny členy domácnosti. Pamatujte, že právě vy významně ovlivňujete sebeúctu dětí. Někdy možná i více než jejich matka. Pro děti je totiž láska nevlastních rodičů méně automatická než láska rodičů biologických. Dítě si vštípí, že když je nevlastní rodič miluje, je to proto, že je jeho lásky hodno.

Zvláštní kapitolou jsou tzv. sešívané rodiny: vy máte svoje děti z předchozího vztahu, vaše partnerka má zase svoje. V tomto případě se kombinují hned tři vztahové systémy (dva dosavadní a jeden úplně nový), což vyžaduje velkou porci trpělivosti a možná i odbornou pomoc.

Tátaweb běží pod taktovkou:

Ligy otevřených mužů (LOM)

www.ilom.cz

info@ilom.cz