Vyberte stránku

Doporučujeme nový článek v Lidových novinách, který řeší otcovskou roli jak v domácnosti, tak ve společnosti. Odpovědi přináší mimo jiné zakladatel LOMu Martin Jára a garant programu Muži a péče Lukáš Talpa.

Článek se zabývá nejen současnou mužskou rolí, kdy je prokázáno, že díky aktivnímu zapojení mužů do péče o děti jsou pak děti sebevědomější a méně náchylné k sociálněpatologickým jevům. Ale řeší i minulost, kdy se muži mnohem méně zapojovali do výchovy dětí.

SOTVA SI LZE PŘEDSTAVIT, ŽE NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ BY NĚKDO CHTĚL PO OTCI, ABY SE PŘÍMO ZAPOJIL DO PÉČE O DĚTI. PANOVAL NÁZOR, ŽE OTCOVÉ NEMAJÍ MALÝM DĚTEM AŽ DO PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VŮBEC CO DÁT,“ ŘÍKÁ MARTIN JÁRA, ZAKLADATEL LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ.

Italský psychoanalytik Luigi Zoja napsal o tématu knihu Soumrak otců, jejím ústředním tématem je právě archetyp otce. Podle něj se úloha otce ztrácí z rodiny a ze společnosti. O jeho názory se článek také opírá.

TENTO PATRIARCHÁLNÍ MODEL DNES UŽ VYČPĚL. MUŽI SE OCITAJÍ V SITUACÍCH, KTERÉ BY SI PŘED STO LETY NIKDO NEDOKÁZAL PŘEDSTAVIT, NAPŘÍKLAD JSOU U PORODU SVÝCH DĚTÍ. A JEJICH ÚČAST VE VÝVOJI MALÝCH DĚTÍ JE VEŘEJNĚ DOCEŇOVÁNA I PODPOROVÁNA.

Text zmiňuje i studii vypracovanou pro LOM, která přináší odpovědi na to, jak jsou na tom čeští muži s otcovstvím a rodičovskou dovolenou. Sami muži mají zájem o rodičovskou dovolenou, a to až v 43 %.

Rozhodně se jedná o zajímavé čtení a doporučujeme přečíst si celý článek na internetových stránkách Lidových novin za 16 Kč.

Zdroj:

https://www.lidovenoviny.cz/nahled.aspx?d=14.07.2018&e=LN-PRAHA&id=7224675