Manuál

Otcovství jako životní projekt

Kdy se vlastně muž stává otcem? Při početí, při narození nebo až když jde dítě do školky? Záleží na vás, kdy se pro otcovství rozhodnete…

Otcové 20. století byli pasivní a dnešní muži nemají pro aktivní otcovství modely a vzory. Nové generace mužů a žen však otcovství chápou jako důležitý životní projekt, jako výzvu pečovat o děti, a to od nejútlejšího věku.

Otcovství znamená dospět. Ochotu vzít na sebe odpovědnost. A během očekávání (prvního) potomka je muž nejvíce otevřen změnám, protože prochází jednou z nejvýznamnějších fází svého života – přisvojuje si identitu otce. Už tehdy vzniká jeho otcovský projekt. Samo těhotenství ženy je tak příležitostí pro otevření otázek o životních hodnotách i postoji k partnerství, rodině, pracovnímu prostředí či komunitě.

Bezprostředně po narození dítěte se v rodině přerozdělují základní role a povinnosti. Muži mají šanci reálně zahájit svoje aktivní otcovství – pravidelnou péčí o děti a jejich životní prostor.

 

Co mužům přináší aktivní otcovství?

  • sebeúctu a smysl života
  • pevnou vazbu s dětmi
  • pevnější partnerský vztah
  • přátelství s jinými otci, rodinami, komunitou

Najděte si to své:

Táta v rodině

Jaká je vlastně role otce při výchově dětí?

Každý jsme originální osobnost a dětem předáváme především to, kým sami jsme a jak se chováme.

Kluci berou tátu jako mužský vzor, který se snaží v životě napodobit a zároveň neustále vyzývat k soupeření. Tátové jsou nesmírně důležitou součástí jejich identity.

Holky vnímají tátu jako středobod mužského světa. To, jak se k nim otcové chovají, má zásadní vliv na to, jaký později budou mít vztah k mužům.

3 úkoly pro aktivního tátu

Autonomie

Pomáhat dětem „odstřihnout se“ od pomyslné pupeční šňůry a rodinného hnízda. V různých momentech jejich života je tím, kdo je podpoří na cestě k samostatnosti. Od prvních krůčků až po studium v zahraničí, stěhování do vlastního a výchovu vlastních potomků.

Autorita

Být pro děti rozhodnou, jasnou, transparentní a nenásilnou autoritou. Nastavovat jim hranice a férová pravidla. Ukázat, že autoritu lze také předat a že hranice je ve vhodný čas možné překročit.

Agrese

Učit děti, jak konstruktivně nakládat se svou silou a energií. Aby se s ní naučily zacházet, musí ji poznávat, prožívat a kultivovat. Potlačená nebo nezvládnutá agrese vede k výbuchům nahromaděné energie, návalům vzteku a (sebe)destruktivním sklonům.

Výchova šťastného a sebejistého dítěte

  • Děti potřebují cítit, že je rodiče milují. Aby se cítily milované, potřebují tátův a mámin čas k dělání „obyčejných věcí“.
  • Děti nevyžadují 100 % vašeho času, ale v čase, kdy jste s nimi, potřebují 100 % vaší pozornosti. Nedělte svou pozornost mezi dítě, hodinky a mobil. Pro sebeúctu dítěte je důležité, aby vědělo, že ho někdo opravdu vidí a poslouchá.
  • Když hodně pracujete, je dobré stanovit jednoduché rodinné rituály, které každý týden dodržujete. Třeba pravidelný „filmový večer“, nedělní procházky nebo společné večeře. Děti do mladšího školního věku vyhledávají rutinu.
  • Pro mnoho dětí jsou obzvlášť důležité rituály spojené s ukládáním ke spánku a není nad to, když spolu ležíte a čtete si a potom si o tom povídáte.
  • Jestliže oba, vy i máma, pracujete na plný úvazek, zajistěte, abyste každý z vás strávil určitou dobu se svým dítětem sám a bez přerušení. Jen jeden na jednoho.

Tátaweb běží pod taktovkou:

Ligy otevřených mužů (LOM)

www.ilom.cz

info@ilom.cz

Chci dostávat pravidelné novinky od LOMu:

ODBĚR NOVINEK