Táta se vyplatí – podpora tátů ve firmách

Spokojený táta = spokojený zaměstnanec!

Získejte pro svou firmu, organizaci nebo instituci celkem 40 hodin* bezplatné podpory směřujících k podpoře zaměstnaných tátů.

*40 hodin našeho, nikoliv nutně vašeho, času! 🙂

 Ať se nám to líbí nebo ne, muži se do péče zapojují čím dál víc a mění se tím i jejich potřeby. Roste nám tu generace aktivních tátů, která nemá obdoby. Zaměstnavatelé, kteří na táty ve své firmě myslí, budou brzy o pořádný krok před ostatními.

V projektu Táta se vyplatí vás provedeme tématem podpory mužů-otců na vašem pracovišti od A do Z. Dozvíte se, jaká témata tátové řeší, ať už v období rodičovské, po nástupu dítěte do školky či školy nebo třeba ve chvílích, kdy se dostávají do životní krize jako je rozvod či dlouhodobá nemoc dítěte.

CO VÁS ČEKÁ?

Úvodní setkání, forma online či osobně (max. 1,5 hod) s koordinátorkou a odborným garantem projektu – formou stručné prezentace, vzájemného představení, definování společných cílů a detekování individuálních potřeb vaší instituce (na úvodním setkání doporučujeme účast zástupce managementu).

Semináře online – 3 témata v rámci 3 dvouhodinových webinářů

Individuální práce s firmou či institucí (cca 30 hod) – možnost realizace seminářů pro zaměstnance přímo na pracovišti či zpracování zadání různorodého charakteru ze strany firmy, např. pomoc při realizaci interní komunikace pro zaměstnané otce ve firmě, uspořádání Dne otců na pracovišti, začlenění prvku, který podporuje motivaci otců a stimuluje je k zodpovědnému přístupu k výchově i k práci apod

E-learning – podcasty a videa s terapeuty a lektory

Konference pro HR profesionály se zahraničními i českými speakery na podzim 2021

TÉMATA SEMINÁŘŮ:

Klíčové okamžiky v životě otce – jak pracovat s emocemi u mužů a jak vhodně přistupovat k mužům na životních křižovatkách (vede psycholog a odborník s 20 lety praxe v oblasti mužských témat PhDr. Martin Jára)

Jak pracovat se vztekem na pracovišti i v soukromí (vede terapeut a lektor kurzů zvládání vzteku Mgr. Evžen Nový)

Work-life balance a energy management (vede lektor mužských kurzů a garant tématu aktivního otcovství Lukáš Talpa)

 

ČTYŘI DŮVODY, PROČ SE TÁTA VYPLATÍ:

Z pohledu dětí: Aktivní zapojení otce do výchovy dítěte vede podle výzkumů k lepším studijním výsledkům dítěte,
nižšímu riziku vzniku závislostí a sociálně-patologického chování. Vztah mezi otcem a dítětem se vytváří už od prvních
okamžiků života dítěte.

Z pohledu mužů: Tátové v péči o děti nachází sebeúctu a smysl života, pevná vazba s dětmi a spokojený rodinný život se
projevuje i větším uspokojením z práce a snížením rizika konfliktů v partnerském vztahu.

Z pohledu žen: Aktivní tátové přináší víc klidu a jistoty do života jejich partnerek. Rovnější rozdělení péče o děti
v rodině navíc přispívá k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a ve veřejném životě.

Z pohledu firmy: Spokojený rodič = spokojený zaměstnanec. Táta, na kterého myslíte, bude výkonný a loajální
zaměstnanec, který bude šířit dobrou atmosféru v týmu. Snížíte fluktuaci zaměstnanců a předejdete chybám a horší
produktivitě z důvodu stresu. Navíc se stanete součástí trendu, který nejde zastavit.

JAK SE PŘIHLÁSIT: 

Pro více informací kontaktujte m anažera projektu Lukáše Talpu.
email: lukas.talpa@ilom.cz
tel.: 603 219 926

Projekt Táta se vyplatí – podpora aktivního otcovství zaměstnanců ve firmách registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011687, je podpořen z Evropského sociální fondu.