Školní věk

Průzkumy opakovaně prokázaly, že zapojení rodičů do vzdělávání dětí je klíčem jejich úspěchu v dospělém věku. Často je vaše podpora důležitější, než do jaké školy dítě chodí. A tátové rozhodně nemusejí hrát druhé housle.

Studie prokázaly, že vysoký stupeň zájmu ze strany otce o učení a vzdělávání jeho dítěte i otcova vysoká očekávání úspěchu a jeho přímé zapojení do vzdělávání se přímo odráží v lepších výsledcích dítěte při zkouškách/testech ve třídě, vyšším stupni kvalifikace, vyšší sebedůvěře, lepším přístupu k učení a vyšších očekáváních, která má dítě samo k sobě.

Projevte zájem

Záleží hlavně na kvalitě času a pozornosti, které dětem dáte. Vyrazit s dětmi na výlet a povídat si o tom, co je ve škole baví, společně si číst a hledat na internetu, kontrolovat domácí úkoly a pomáhat s nimi, to vše může zlepšit životní šance vašeho dítěte.

Zapojte se do života školy

Spolupracujte s dítětem a školou zároveň. Účastněte se třídních schůzek, poznejte se s učiteli, obhajujte aktivně zájmy svého dítěte vůči škole. Pro školu jste důležitým partnerem. Můžete vstoupit do školské rady, nebo se průběžně zapojovat do aktivit pořádaných školou. Vaše účast ve školním projektu prospěje i spolužákům vašeho dítěte.

Pomozte svým dětem s výběrem studia a kariéry

Když vaše dítě dospěje do 5. nebo 9. třídy, bude se muset rozhodnout, co dál. Možná máte představu o tom, co by vaši potomci měli později v životě dělat, ale prospějete jim hlavně tím, když od vás dostanou prostor, aby se na základě zvážení více variant rozhodli sami.

Můžete s nimi hovořit o jejich silných stránkách a cílech. V čem jsou dobří, co chtějí dělat a čím chtějí být? Hledejte společně, jaká profese je přitahuje a jestli osobně znají někoho, kdo ji vykonává. Povzbuďte své dítě, aby o své studijní a kariérní volbě mluvilo s dalšími lidmi, třeba s učiteli či výchovnou poradkyní ve škole. Také si společně zjistěte co nejvíce informací o škole, na kterou chce dítě jít, a využijte den otevřených dveří.

Tátaweb běží pod taktovkou:

Ligy otevřených mužů (LOM)

www.ilom.cz

info@ilom.cz

Chci dostávat pravidelné novinky od LOMu:

ODBĚR NOVINEK