Kontakt

Uvítáme vaše podněty a nabídky ke spolupráci!

KANCELÁŘ
Liga otevřených mužů
U Průhonu 12, 170 00 Praha 7
ŘEDITEL
Mgr. Josef Petr
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
U Průhonu 12, 170 00 Praha 7
IČ: 27024491
č.ú.: 2100302806/2010